tlv.work

DALL-E - תוכנה שמייצרת תמונות מטקסט, באמצעות GPT-3

תכלס יש קצת תחושה שזה חרטא ושהם מגזימים במה שזה באמת יכול לעשות ללא התערבות חיצונית.